Menu search-web

UDRŽITELNÉ MĚSTO

Architekt a urbanista Osamu OKAMURA vysvětluje, co to je 15 minutové město, co je v 21. století role města a kde dnes ve světě i v České republice již udržitelná města existují. Doporučí také jeden aktuální román a Cíle udržitelného rozvoje OSN. Video bude zveřejněno 27.10. 2021. 

O OSAMU

Osamu OKAMURA působí na Fakultě umění a architektury od roku 2019 jako děkan a předseda fakultní Umělecké a vědecké rady. Dříve zastával pozici šéfredaktora časopisu ERA21 a programového ředitele mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE. 

OTÁZKY PRO OSAMU

  • Co znamená/Vysvětlete slovo “udržitelné”, které slýcháme v médiích - udržitelný rozvoj apod.?
  • Vyjmenujte tři základní znaky udržitelného města?
  • Existuje již dnes někde na světě takové město, pokud ano, tak kde a co je na něm nejzajímavější?
  • Které české město má k udržitelnosti nejlépe nakročeno a čím?
  • Kde se můžeme o tomto tématu dozvědět něco dalšího? Tip na zajímavou knihu/ film/ dokument/ seriál/ podcast.

Copyright © 2021, Maturita 21, Všechna práva vyhrazena |